Skip to content Skip to footer

Kondensatory w silnikach elektrycznych i korekcja mocy biernej

Kondensatory znajdują się praktycznie w każdym systemie elektrycznym. Kondensatory są najczęściej używane do wygładzania i filtrowania sygnałów oraz do eliminowania zakłóceń w systemach. Na przykład w zasilaniu kondensatory zachowują chwilową wartość napięcia, zmniejszając tętnienia i wahania napięcia stałego. Większe kondensatory są stosowane w układach rozruchowych silników elektrycznych oraz do kompensacji mocy biernej indukcyjnej.

Kondensatory rozruchowe silników jednofazowych i trójfazowych

Podczas rozruchu silnik elektryczny zużywa dużą ilość energii chwilowej i emituje dużo hałasu. Kondensatory rozruchowe są stosowane w silnikach jednofazowych, aby zapewnić wystarczającą moc, a jednocześnie odpowiednie przesunięcie fazowe.

Kondensatory silnikowe (rozruchowe i robocze) są zwykle kondensatorami foliowymi przeznaczonymi do pracy przy napięciach z zakresu od 400 do 500 V. Kondensatory takie mają zwykle pojemność od 1 do 100 mikrofaradów.

Układy z kondensatorem roboczym, układy z kondensatorem roboczym i kondensatorem startowym lub układy z kondensatorem startowym i uzwojeniem startowym są stosowane w jednofazowych silnikach asynchronicznych.

Kondensatory do kompensacji mocy biernej

Kondensatory są stosowane w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych do kompensacji mocy biernej. W systemach moc bierna indukcyjna jest wytwarzana przez urządzenia indukcyjne, takie jak transformatory, dławiki lub silniki elektryczne.

Aby skorygować moc bierną, a tym samym zmniejszyć straty i nadmierne obciążenie linii przesyłowych, należy zastosować urządzenie pojemnościowe – kondensator kompensacyjny. Należy również zauważyć, że w przypadku braku kompensacji mocy biernej konieczne byłoby instalowanie sieci elektroenergetycznych z przewodami o większym przekroju, ponieważ moc bierna znacznie zmniejsza pojemność sieci elektroenergetycznej i generuje znaczne straty mocy czynnej w transformatorach i odbiornikach elektrycznych.

Konieczne jest także uwzględnienie mocy biernej pojemnościowej, która występuje podczas zasilania urządzeń elektrycznych zawierających kondensatory, takich jak zasilacze UPS lub lampy LED. Moc bierna pojemnościowa dodatkowo obciąża systemy elektryczne i zmniejsza efektywność energetyczną. Rachunki za energię elektryczną mogą być nawet o 30% wyższe, jeśli nie stosuje się korekcji mocy biernej pojemnościowej. Straty te można ograniczyć dzięki odpowiednim układom kompensacyjnym.

Kondensatory kompensacyjne umożliwiają skuteczne ograniczanie mocy biernej, indukcyjnej i pojemnościowej. Układy kompensacyjne składają się często z dławików kompensacyjnych, dławików filtrujących i baterii kondensatorów. Sterowanie układami odbywa się za pomocą elementów automatycznych, które w połączeniu ze zmieniającym się obciążeniem w sieci włączają lub wyłączają określone elementy układu kompensacyjnego.

Leave a comment

0.0/5