Skip to content Skip to footer

Na co można przeznaczyć pożyczkę z Unii Europejskiej?

Pożyczki unijne to instrumenty finansowe, których głównym celem jest wspieranie przedsiębiorczości, innowacyjności i wzrostu małych i średnich przedsiębiorstw. Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się więcej o rodzajach przedsiębiorstw, które mogą skorzystać z tego rodzaju finansowania.

Jakie pożyczki są możliwe dzięki funduszom unijnym?

Pożyczki z funduszy UE są cennym uzupełnieniem dobrze znanej struktury dotacji. Są to odnawialne sposoby wykorzystania funduszy unijnych, co oznacza, że środki pieniężne pochodzące ze spłaty pożyczki mogą być wykorzystane w podobnym celu i w przyszłości wspierać inne przedsiębiorstwa.

Pożyczki są finansowane z Funduszy Europejskich, którymi zarządzają ministerstwa i urzędy wojskowe w ramach krajowych i regionalnych planów operacyjnych na lata 2014-2020. Fundusze te są zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Ministerstwem Finansów i Polityki Regionalnej oraz urzędami marszałkowskimi w 15 województwach.

BGK, we współpracy z dysponentami funduszy unijnych, przygotował ofertę unijnych pożyczek dla przedsiębiorstw. Zróżnicowany wybór pozycji jest dostosowany do rzeczywistych, wcześniej określonych potrzeb poszczególnych województw. O pożyczkę mogą ubiegać się zarówno doświadczone firmy, które chcą się rozwijać lub potrzebują finansowania na bieżące potrzeby, jak i przedsiębiorstwa o krótszej historii działalności gospodarczej, np. rozpoczynające działalność. W wybranych miejscach finansowanie jest również dostępne dla firm rozpoczynających działalność.

Jaki jest cel pożyczek unijnych?

Pożyczki unijne są dostosowane do specyficznych potrzeb rozwojowych regionów, którym są udostępniane. Wyróżniają się one korzystnymi warunkami finansowania i uproszczonymi procedurami. Można je uzyskać z różnych powodów, m.in. rozpoczęcie działalności gospodarczej – mikropożyczki udzielane na preferencyjnych, korzystniejszych niż rynkowe, warunkach; rozwój i bieżącą działalność firmy – pożyczki inwestycyjne i rozwojowe; utrzymanie płynności finansowej firmy – pożyczki płynnościowe udzielane na szczególnie atrakcyjnych warunkach; wdrażanie innowacji
Pożyczki unijne to jednak nie tylko pomoc dla firm. Dzięki nim możesz sfinansować inwestycje w rewitalizację przedsiębiorstw, termomodernizację i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, a także w wielorodzinne obiekty mieszkalne i sektor publiczny.

Gdzie mogę ubiegać się o pożyczkę z funduszy unijnych?

Uzyskanie dofinansowania z projektów unijnych jest procesem prostym i przyjemnym. Pożyczek udzielają profesjonalne instytucje finansowe, które na co dzień współpracują z BGK. Do ich zadań należy również udzielanie fachowej pomocy w trakcie całego procesu ubiegania się o pożyczkę. Listę tych instytucji można znaleźć na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Leave a comment

0.0/5